GDPR

Documente utile

Protecția datelor personale și politica de confidențialitate

DentalCity, furnizor de servicii medicale imagistice, consideră că orice deținere, transfer și prelucrare a datelor cu caracter personal, trebuie să fie efectuată în deplină concordanță cu prevederile legale ale Regulamentului UE 2016/679, și vă asigură că va respecta dreptul la confidențialitatea datelor Dumneavoastră personale.

Prin această declarație, dorim să vă aducem la cunoștință politica de confidențialitate pe care DentalCity se bazează în relația cu Dumneavoastră privind datele personale pe care ni le furnizați, și considerăm că este absolut necesar să vă informăm de tipurile de date și modul de utilizare al acestora, dar mai ales să vă oferim siguranța confidențialității depline.

Politica de protejare a datelor personale pe care DentalCity le procesează, se bazează pe următoarele principii:

 • Înștiințarea privind datele personale ce urmează a fi colectate și scopul acestora;
 • Colectarea datelor va fi efectuată într-o manieră transparentă și legitimă;
 • Orice schimb de informație se va face într-un mod explicit și numai în scopurile ce țin de procedurile aduse la cunoștință, respectând minimalizarea datelor;
 • Asigurarea confidențialității datelor personale prin acuratețe, limitări de scop și de stocare;
 • Odată cu luarea la cunoștință a prezenței unor date eronate, acestea sunt corectate sau șterse fără întârzieri;
 • Toate datele vor fi păstrate într-o manieră ce asigură securitatea necesară, fiind implementate măsuri împotriva accesului neautorizat;

Drepturi de care beneficiați conform Regulamentului UE 2016/679:

 • Dreptul de acces la date;
 • Dreptul de intervenție asupra datelor (de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor Dumneavoastră, incomplete sau inexacte);
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc;
 • Dreptul de a fi informat;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC) sau instanțelor competente dacă apreciați că drepturile Dumneavoastră nu sunt respectate;

De asemenea, începând cu 25 mai 2018 veți putea beneficia de anumite drepturi suplimentare, precum dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal și dreptul la portabilitatea acestora.

Ce date prelucrăm și în ce scop

DentalCity vă colectează următoarele date : Nume, prenume, data nașterii, sex, adresa(domiciliu), adresa de e-mail, seria și numărul cărții de identitate(doar în cazul în care pacienții solicită factură fiscală),tipul investigației, investigația efectuată, medicul ordonator.

Numeleprenumele și data nașterii sunt colectate pentru a putea crea fișa pacientului și pentru a-l putea identifica ușor în baza noastră de date, în cazul în care acesta se reîntoarce într-una din clinicile DentalCity, pentru a efectua alte investigații radiologice, noile radiografii putând fi astfel atașate fișei pacientului, fiind posibilă afișarea unui istoric, asigurând omogenitate, facil pentru acesta, cât și pentru medic, în cazul în care pacientul necesită o copie a radiografiilor.

Înălțimeagreutateasexul și vârsta pacientului, sunt necesare pentru ca operatorii noștri să poată aprecia doza de radiații necesară pentru a obține rezultatul dorit și pentru a întocmi rapoartele trimestriale către DSP – Igiena Radiațiilor.

Adresa pacientului este colectată pentru a putea elibera chitanța fiscală. Conform legii, pentru întocmirea chitanței sunt necesare datele firmei/datele clientului (nume, prenume și adresă). În cazul în care pacientul solicită și o factură fiscală, atunci vom avea nevoie și de seria și numărul cărții de identitate.

Adresa de e-mail este colectată doar dacă pacientul dorește radiografiile în format digital, această informație fiind opțională.

Numele medicului ordonator este înregistrat la cerința pacientului pentru a putea trimite sau retrimite radiografiile către acesta. Menționăm că DentalCity se angajează să trimită rezultatul investigațiilor imagistice doar medicului ordonator pentru care pacientul și-a dat consimțământul scris, iar la solicitarea acestuia, scrisă și semnată, putem trimite aceste rezultate și către alți medici indicați.

Cu cine împărtășim aceste date

Datele Dumneavoastră precum : nume, prenume, data și investigația pe care ați efectuat-o, sunt transmise în format digital doar către medicul ordonator. Doar la cererea Dumneavoastră, prin consimțământ scris, vom trimite investigațiile necesare altor medici comunicați.

În cadrul serviciilor externalizate, precum măsurătorile cefalometrice, datele personale ale pacientului amintite mai sus, vor fi transmise către terți furnizori de servicii medicale (Dental Corect Srl).

Cât timp vă prelucrăm datele personale

DentalCity se angajează să stocheze aceste date în sistemele sale pentru o perioada de cel puțin cinci ani, sau cât timp subiectul are calitate de pacient. Dacă, în decurs de cinci ani, pacientul nu revine în niciuna din clinicile noastre, datele lui pot fi arhivate sau șterse.

Securitatea datelor

Stocarea datelor Dumneavoastră personale, reprezintă responsabilitatea noastră, iar DentalCity vă asigură de impunerea unor msuri adecvate privind divulgarea, pierderea, distrugerea, scurgerea de informații ce vă vizează, și nici o persoană străina neautorizată nu are acces la baza noastră de date ce include datele Dumneavoastră cu caracter personal.

Când furnizăm informații cu caracter personal, avem o deosebită grijă să transmitem doar datele pe care vi le-am adus la cunoștință în această declarație.

DentalCity vă respectă drepturile cu privire la viața Dumneavoastră privată, și pune în aplicare toate principiile descrise mai sus, oferind în orice moment disponibilitatea de a dovedi că se conformează noilor prevederi legale ale Regulamentului UE 2016/679.

Contact

Pentru orice neclarități și informații suplimentare privind prelucrarea datelor Dumneavoastră personale de către DentalCity, vă stăm la dispoziție la următoarea adresa de e-mail : gdpr@dentalcity.ro

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC) sau instanțelor competente dacă apreciați că drepturile Dumneavoastră nu sunt respectate.

În vigoare din data de 24.05.2018