DentalCity Poporului : Str. Poporului 76.  
DentalCity Griviței : Str. Gheorghe Lazăr 17.
DentalCity Mangaliei : Șoseaua Mangaliei 93

GDPR

Documente utile

Protecția datelor personale și politica de confidențialitate

DentalCity, furnizor de servicii medicale imagistice, considera ca orice deținere, transfer și prelucrare a datelor cu caracter personal, trebuie sa fie efectuata în deplina concordanță cu prevederile legale ale Regulamentului UE 2016/679, și va asigura ca va respecta dreptul la confidentialitatea datelor Dumneavoastra personale.

Prin aceasta declaratie, dorim sa va aducem la cunostinta politica de confidentialitate pe care Dentalcity se bazeaza in relatia cu Dumneavoastra privind datele personale pe care ni le furnizati, și considerăm că este absolut necesar sa va informam de tipurile de date și modul de utilizare al acestora, dar mai ales sa va oferim siguranta confidentialitatii depline.

Politica de protejare a datelor personale pe care DentalCity le procesează, se bazează pe următoarele principii:

 • Instiintarea privind datele personale ce urmează a fi colectate și scopul acestora;
 • Colectarea datelor va fi efectuata într-o maniera transparenta si legitima;
 • Orice schimb de informație se va face într-un mod explicit și numai în scopurile ce țin de procedurile aduse la cunoștința, respectand minimizarea datelor personale necesare;
 • Asigurarea confidentialitatii datelor personale prin acuratețe, limitari de scop și de stocare; 
 • Odată cu luarea la cunostinta a prezenței unor date eronate, acestea sunt corectate sau șterse fără întârzieri;
 • Toate datele vor fi păstrate într-o maniera ce asigura securitatea necesara, fiind implementate măsuri împotriva accesului neautorizat;

Drepturi de care beneficiati conform Regulamentului UE 2016/679:

 • Dreptul de acces la date;
 • Dreptul de intervenție asupra datelor (de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor Dumneavoastra, incomplete sau inexacte);
 • Dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care va privesc;
 • Dreptul de a fi informat;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • Dreptul de a va adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC) sau instanțelor competente dacă apreciați ca drepturile Dumneavoastra nu sunt respectate;

De asemenea, incepand cu 25 mai 2018 veți putea beneficia de anumite drepturi suplimentare, precum dreptul de a ne solicita restrictionarea prelucrarii datelor Dumneavoastra cu caracter personal și dreptul la portabilitatea acestora.

Ce date prelucram si în ce scop

DentalCity va colectează următoarele date: Nume, prenume, data nașterii, sex, înălțime, greutate, adresa (domiciliu), adresa de e-mail, seria și numărul cărții de identitate (doar în cazul în care pacienții solicita factura fiscala), tipul investigației solicitate, imaginile radiologice efectuate în cadrul DentalCity, medicul ordonator, numărul de telefon.

Numele, prenumele și data nașterii sunt colectate pentru a putea crea fișa pacientului și pentru a-l putea identifica usor in baza noastra de date, in cazul în care acesta se reintoarce intr-una din clinicile DentalCity, pentru a efectua alte investigații radiologice, noile radiografii putand fi astfel atasate fisei pacientului, fiind posibila retrimiterea sau reprintarea radiografiilor în urma solicitărilor făcute de pacienți.

Înălțimea, greutatea, sexul și vârsta pacientului, sunt necesare pentru ca operatorii noștri să poată aprecia doza de radiatii necesara pentru a obtine rezultatul dorit si pentru a întocmi rapoartele trimestriale către DSP – Igiena Radiatiilor.

Adresa pacientului este colectată pentru a putea elibera chitanta fiscala. Conform legii, pentru intocmirea chitantei sunt necesare datele firmei/datele clientului (nume, prenume și adresa). În cazul în care pacientul solicită și o factura fiscala, atunci vom avea nevoie și de seria și numărul cărții de identitate.

Adresa de e-mail este colectată doar dacă pacientul dorește radiografiile în format digital, aceasta informatie fiind opțională.

Numele medicului ordonator este înregistrat la cerința pacientului pentru a putea trimite sau retrimite radiografiile către acesta. Menționăm ca DentalCity se angajează sa trimita rezultatul investigațiilor imagistice doar medicului ordonator pentru care pacientul și-a dat consimtamantul scris, iar la solicitarea acestuia, scrisă si semnată, putem trimite aceste rezultate și către alți medici indicați.

Imaginea pacientului: În vederea asigurarii securitatii angajatilor, pacienților și a bunurilor private, existența unui sistem de supraveghere video în incintele centrelor de radiologie dentara DentalCity, este absolut necesara, amplasarea acestora fiind vizibila prin indicatoare de informare în locurile respective, conform legii. DentalCity va respecta dreptul la viață privată și va asigura ca monitorizarea video este utilizata doar în locurile și în scopurile notificate, iar acces la vizionarea imaginilor au strict persoanele special desemnate (Administratorul centrelor), persoanele vizate și organele de urmărire penală.

Numărul de telefon este colectat doar în cazul serviciilor externalizate, precum masuratorile cefalometrice, fiind investigații ale căror rezultate sunt executate între 2 – 4 zile lucrătoare, numărul de telefon fiind necesar în vederea contactarii pacientului pentru a putea fi anunțat în privința sosirii rezultatelor precum și în vederea soluționării situațiilor neprevăzute, în special pentru a anunța pacienții în cazul in care este necesara anularea sau modificarea programarii.

În contextul pandemiei cu noul tip de coronavirus, colectăm date medicale relevante în acord cu normele și recomandările Colegiului Medicilor Dentisti din România și ale Ministerului Sanatatii.

Cu cine impartasim aceste date

Datele Dumneavoastra precum: nume, prenume, data si investigatia pe care ati efectuat-o, sunt transmise în format digital doar către medicul ordonator. Doar la cererea Dumneavoastra, prin consimtamant scris, vom trimite  investigatiile necesare altor medici indicați.

În cadrul serviciilor externalizate, precum masuratorile cefalometrice, datele personale ale pacientului amintite mai sus, vor fi transmise către terți furnizori de servicii medicale (Dental Corect Srl).

Cat timp va prelucram datele personale

DentalCity se angajează sa stocheze aceste date în sistemele sale pentru o perioada de cel putin cinci ani sau cat timp subiectul are calitate de pacient. Dacă, în decurs de cinci ani, pacientul nu revine în nici una din clinicile noastre, datele lui pot fi arhivate sau șterse.

Datele privind supravegherea video, vor fi stocate maxim 30 de zile, conform legii, după care se şterg prin procedura automată. În cazuri temeinic justificate prevăzute expres de lege şi incidente de securitate, datorită necesității unei investigații suplimentare, durata de stocare a datelor obținute și relevante, poate depăși perioada impusă de păstrare,  însă doar până la soluționarea situației respective.

Securitatea datelor

Stocarea datelor Dumneavoastra personale, reprezinta responsabilitatea noastra, iar DentalCity va asigura de impunerea unor măsuri adecvate privind divulgarea, pierderea, distrugerea, scurgerea de informații ce va vizează, și nici o persoana straina neautorizată nu are acces la baza noastra de date ce includ datele Dumneavoastra cu caracter personal.

Cand furnizăm informații cu caracter personal, avem o deosebita grija sa transmitem doar datele pe care vi le-am adus la cunostinta în aceasta declaratie.

DentalCity va respecta drepturile cu privire la viata Dumneavoastra privata, si pune in aplicare toate principiile descrise mai sus, oferind în orice moment disponibilitatea de a dovedi ca se conformeaza noilor prevederi legale ale Regulamentului UE 2016/679.

Refuzul de a ne furniza datele personale

În acest sens mentionam ca nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în aceasta declaratie, însă va avea drept consecință imposibilitatea prestarii serviciilor pe care ni le solicitați.

Modificări privind Declarația de confidențialitate

Ne rezervam dreptul de a actualiza aceasta declaratie în orice moment, ca urmare a modificărilor legislației în vigoare sau anumitor schimbări produse în structura organizatorică. Așadar, va rugăm să verificaţi periodic declarația de confidențialitate pentru a fi la curent cu posibile noi informații.

Contact

Pentru orice neclaritati si informatii suplimentare privind prelucrarea datelor Dumneavoastra personale de catre DentalCity, va stam la dispozitie la următoarea adresa de e-mail: gdpr@dentalcity.ro. În cazul în care doriți efectuarea unor modificări ale datelor Dumneavoastra personale sau retrimiterea anumitor investigații către un alt medic, va rugam sa va adresati cu o cerere scrisă, datată şi semnată la aceeași adresa de e-mail sau în cadrul centrelor noastre.

De asemenea, aveți dreptul de a va adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC) sau instanțelor competente dacă apreciați ca drepturile Dumneavoastra nu sunt respectate.

În vigoare din data de 24.05.2018, 

Actualizat la data de 05.08.2020